Κρατικός Δανεισμός και Υποβάθμιση της Κυπριακής Οικονομίας

(8 Αυγούστου 2010 ● ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ● Σελίδα 40)

Η διεθνής οικονομική κρίση, που έγινε πλέον του δέοντος αισθητή σχεδόν στο σύνολο των αναπτυγμένων οικονομιών, οδήγησε τα περισσότερα κράτη στο να λάβουν έκτατα μέτρα στήριξης των οικονομιών τους. Τα μέτρα στήριξης χρηματοδοτήθηκαν κυρίως με κρατικό δανεισμό εκτινάσσοντας έτσι το δημόσιο χρέος σε πρωτόγνωρα επίπεδα. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το μέσο επίπεδο του δημοσίου χρέους των βιομηχανικών χωρών την προσεχή πενταετία θα αυξηθεί από 75% σε 110% του ΑΕΠ. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων αποτελεί η Ιαπωνία, το δημόσιο χρέος της οποίας ξεπερνά το 200%. Στις ΗΠΑ, το δημόσιο χρέος έχει φτάσει το 100% του ΑΕΠ. Πρόσφατα, η εξαγγελία της πρόθεσης του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταυράκη να δανειστεί ένα επιπλέον δισεκατομμύριο ευρώ με σκοπό την αναχρηματοδότηση του δημοσίου χρέους, έγειρε τις ενστάσεις του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, κ. Ορφανίδη.Click Here

(21 Νοεμβρίου 2010 ● ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ● Σελίδα 32)

Μόλις προ ολίγων ημερών η S&P ανακοίνωσε την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου από την 5η θέση (Α+) στην 6η (Α), εντός μίας κλίμακας αξιολόγησης με 22 διαβαθμίσεις. Επιπρόσθετα, η οικονομία, πέρα της υποβάθμισης, εντάχθηκε σε κατάσταση αρνητικού ορίζοντα. Τούτη η κατάσταση ουσιαστικά σημαίνει ότι αν συνεχιστεί η απραξία ως προς την βελτίωση των βασικών οικονομικών δεικτών τότε και άλλα κακά έπονται (περαιτέρω υποβάθμιση).Click Here

(28 Νοεμβρίου 2010 ● ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ● Σελίδα 34)

Η βασική αιτία για την πρόσφατη υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας από την Standard and Poor’s, ήταν η εκτενής έκθεση του χρηματοπιστωτικού τομέα στους κινδύνους που απορρέουν από επενδύσεις σε ελληνικά ομόλογα και χρηματοοικονομικά προϊόντα, οι οποίες με βάση τους υπολογισμούς του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) ανέρχονται σε 56 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή τρεις περίπου φορές του ΑΕΠ της Κύπρου. Επιπρόσθετα, ένας συγκυριακός παράγοντας για τη λήψη αυτής της απόφασης, φαίνεται να ήταν η άσχημη οικονομική κατάσταση της Ιρλανδίας εξαιτίας των σοβαρών περιπλοκών που αντιμετωπίζει το τραπεζικό της σύστημα.Click Here


Οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της πιθανής ανόδου του δανειακού επιτοκίου στα 5,75%, όπως και τα οικονομικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για την ανατροπή της αρνητικής αυτής κατάστασης αναλύονται στο άρθρο αυτό.Click Here
  pages   1   of 1