Δημοσιονομικά Ελλείμματα και Μείωση των Μισθών

(30 Μαΐου 2010 ● ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ● Σελίδα 40)

Στις 14 Μαΐου 2010, η στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι στο πρώτο τρίμηνο του 2010 το δημόσιο έλλειμμα άγγιξε τα 76.5 εκατομμύρια ευρώ. Η βεβαίωση του αυξημένου ελλείμματος αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε μειώσεις μισθών στο δημόσιο τομέα, δεδομένων φυσικά και των δεσμεύσεων για περιστολή των δημοσίων δαπανών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαφώς μια πολιτική οριζόντιας μείωσης των μισθών θα πρέπει να μελετηθεί σε βάθος …Click Here

(4 Ιουλίου 2010 ● ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ● Σελίδα 36)

Η κατάργηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) των συλλογικών και κρατικών συμβάσεων, τέθηκε ήδη στην Κυπριακή κυβέρνηση το 2009 από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ως μεταρρύθμιση προτεραιότητας για τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της χώρας. Η ΑΤΑ στην Κύπρο βασίζεται στην προσαύξηση των μισθών κάθε εξάμηνο βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή όπως αυτός υπολογίζεται από στατιστική υπηρεσία του κράτους.Click Here

(11 Ιουλίου 2010 ● ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ● Σελίδα 40)

Τη Δεύτερα που πέρασε, ο κ. Bernard J. Laurens, εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), ανακοίνωσε τα συμπεράσματα του για την Κυπριακή οικονομία και εξέφρασε την άποψη ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων μέσω της κατάργησης των προσαυξήσεων και του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ). Στην ερώτηση <<εάν το ΔΝΤ έχει μελετήσει τους πιθανούς κινδύνους που θα δημιουργούσε η γενικότερη μείωση των μισθών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα>>, ο κ. Laurens απάντησε ότι μία τέτοια μελέτη θεωρείται περιττή, καθώς το ΔΝΤ δεν πιστεύει ότι ο προκύπτων κίνδυνος είναι σημαντικός.Click Here

(1 Αυγούστου 2010 ● ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ● Σελίδα 40)

Τα λογισμικά ανοιχτού κώδικα (open source code) αξιοποιούνται από μεγάλες εταιρίες και κυβερνήσεις διεθνώς σε μια προσπάθεια μείωσης των δαπανών τους. Το Linux είναι ένα δωρεάν λειτουργικό σύστημα (operating system) που ανταγωνίζεται τα Windows της Microsoft σε κεντρικούς και ατομικούς υπολογιστές. Επιπρόσθετα, υπάρχουν δωρεάν λογισμικά ανοιχτού κώδικα για όλες σχεδόν τις εφαρμογές. Για παράδειγμα, το Mozilla Firefox αντικαθιστά το Microsoft Internet Explorer, το Openoffice αντικαθιστά το Microsoft Office και το Eudora το Microsoft Outlook για τη διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.Click Here

(24 Οκτωβρίου 2010 ● ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ● Σελίδα 32)

Πριν από μία εβδομάδα περίπου διεξήχθητε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ανοικτή συζήτηση με θέμα Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική: Επιχειρηματικές και Αναπτυξιακές Προοπτικές Ενόψει της Οικονομικής Κρίσης. Οι εκλεκτοί ομιλητές ήσαν ο διεθνούς φήμης οικονομολόγος Δρ. Γκίκας Χαρδούβελης, ο τέως υπουργός συγκοινωνιών και έργων Νίκος Νικολαΐδης και ο πρόεδρος του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Μάνθος Μαυρομάτης. Η όλη συζήτηση χαρακτηρίστηκε ως απόλυτα επιτυχημένη με έντονο να είναι το στοιχείο της διάδρασης με το παραβρισκόμενο κοινό.Click Here
  pages   1   of 2   »